Seminar “Vann og klimaendringer” – Norwegian national event for the World Water Day 2020
The seminar is for those who are interested in how the world’s and Norway’s water resources are affected by climate change, and how we can respond to the challenges in different sectors. The program will include:
  • Global perspectives: the relationship between water and climate change – effects on society and the environment
  • Norwegian perspectives: effects of climate change on hydrology, water quality and ecology, health, water management and climate adaptation
  • What do we do in the field of water and climate change? Examples from Norwegian research projects
The announcement in Norwegian: Klimaendringer påvirker vannets kretsløp, og endringer i vannkretsløpet virker tilbake på klimaet. Mer flom og mer alvorlig tørke forventes i fremtiden. Mer enn 2 milliarder mennesker bor i land som opplever høy grad av vannstress. I kombinasjon med klimaendringer og befolkningsvekst kan situasjonen forverres. Forandring i vanntilgjengelighet vil påvirke matsikkerheten og har allerede vist seg å bidra til flyktningstrømmer og politisk ustabilitet. Også i Norge opplever vi endringer i klima og hydrologi, blant annet med stadig flere styrtregnepisoder med påfølgende flommer og skader. Tørken i 2018 er også en påminnelse om hva vi kan få mer av. Håndtering av vann er derfor en nøkkel i det nasjonale klimatilpasningsarbeidet.
Event info
Start date: March 25, 2020
End date: March 25, 2020
Organization: Teknas Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU)
Online


Share This