Verdens Vanndagsseminar – Leaving No One Behind – Hvordan sikre vann og hygiene til alle?

Verdens Vanndagsseminar: Hvordan sikrer vi vann og hygiene til alle”- Leaving No One Behind

Påmelding (påkrevet) og mer detaljert informasjon: https://www.tekna.no/kurs/verdens-vanndagsseminaret-2019-37672/

Globalt er ca. 850 millioner mennesker uten tilgang til rent drikkevann og ca. 950 millioner mennesker er uten tilgang til fullverdige sanitærløsninger. FNs bærekraftsmål 6 har som formål å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle. Gjennom prinsippet “leaving no one behind” ønsker FN å sikre at marginaliserte personer, grupper, regioner eller land ikke faller gjennom bærekraftsmålenes nettverk. Leaving No One Behind handler derfor på godt norsk om hvordan vi kan sikre at vann og hygiene til alle blir virkelighet også for marginaliserte grupper. Programmet inneholder forelesninger av noen av Norges og Sveriges fremste politikere og fagfolk på området, de senere fra forvaltning, bistandsorganisasjoner, næringsliv og akademia. Særlig gledelig er det at Norges utviklingsminister Dag-Inge Ulstein kommer for å uttrykke norske politiske ambisjoner. Programmet inneholder bl.a. en næringslivssesjon og en sluttdebatt om hvorfor vann og hygiene til alle er så lavt prioritert på den norske bistandsagendaen og hva som bør gjøres for å endre dette. Et viktig formål med seminaret er derfor å bidra til at Norge får en mer ambisiøs politikk innen området. Seminaret retter seg mot deg som er interessert i hvordan verdenssamfunnet og Norge best kan sikre at vannrettigheter og rettigheter til sanitære løsninger kommer alle til del. Særlig ønsker vi studenter velkommen. Arrangører er Norsk vannforening, Norsk Hydrologiråd, Teknas Forum for teknologi og utvikling (FTU), Den norske UNESCO-kommisjonen, Kirkens Nødhjelp, Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU) og Changemaker Norge i samarbeid med CIENS og NIVA.
 
Event info
Start date: March 22, 2019
End date: March 22, 2019
Organization: Vannforeningen, Hydrologirådet, Tekna FTU, UNESCO-kommisjonen, Kirkens Nødhjelp, Changemaker Norge, CIENS, NIVA
Online


Share This