Waterday
W Zespole Szkół Technicznych odbędzie się impreza zgodnie z programem: 1. Promocja – przygotowanie przez uczestników plakatu z okazji Światowego Dnia Wody uwzględniającego tegoroczne hasło. 2 . „ Wodne podchody ” Przejście uczestników imprezy przez siedem stanowisk tematycznych na korytarzach i przeprowadzenie quizu wiedzy na temat wody w różnych dziedzinach. 3. „ Waterland ” w auli – Wysłuchanie prelekcji i udział w warsztatach „ Człowiek i woda ” – MAN AND WATER 4. Rozstrzygnięcie konkursu wiedzy na temat wody i najlepszą promocję Światowego Dnia Wody wśród uczniów poszczególnych klas. 5. Podsumowanie i rozdanie nagród. W trakcie imprezy będzie możliwość określenia ilości wody w organizmie. Jej niedobór będzie można uzupełnić na miejscu wodą mineralną od sponsorów.
Event info
Start date: March 21, 2019
End date: March 21, 2019
Organization: Zespół Szkół Technicznych
Online


Share This