Waterday
  Program imprezy               
  1. Promocja – przygotowanie przez uczestników plakatu z okazji Światowego Dnia Wody uwzględniającego tegoroczne hasło.
        2 .   „ Wodne podchody ”    Przejście uczestników imprezy przez siedem stanowisk   tematycznych  na korytarzach i przeprowadzenie  quizu wiedzy na temat wody w różnych dziedzinach.
  1. „  Waterland ” w auli
– Wysłuchanie prelekcji i udział w warsztatach                             „  Człowiek i woda ”  –   MAN AND WATER
  1. Rozstrzygnięcie konkursu wiedzy na temat wody i najlepszą  promocję Światowego Dnia Wody wśród uczniów poszczególnych klas.
  2. Podsumowanie i rozdanie nagród.
W trakcie imprezy będzie możliwość określenia ilości          wody  w organizmie.  Jej niedobór będzie można uzupełnić     na miejscu wodą mineralną od sponsorów.    
Event info
Start date:
End date:
Organization: Zespół Szkół Technicznych
Online


Share This